Tahıl Ön Temizleme Makinesi Nedir?

Tahıl Ön Temizleme Makinesi Nedir?

Tambur Tipi Ön Temizleme Sistemleri

Günümüzde ekonomik sonuçlar sunan ön temizleme sistemleri tahıl silosu içerisinde yer alan sap, çöp, tahta vb. gibi tahıl olmaya yabancı cisimleri tamamen ayırmak üzere de tasarlanmaktadır. Sistem içerisine giren tahıl eleklerden geçerken de yabancı cisimler silindirik eleklerden geçemezler. Tanece de büyük malzemelerin sistemlerden temizlenmesi tahılların kalitesini arttırdığı gibi tesis içerisinde meydana gelecek arıza ve tıkanmalarında da engellemiş olmaktadır. Makine içerisinde tambur eleklerden ürün özelliklerine göre delinmiş saclardan imal edilmektedir. Eleme esnasında ise tanelerin elek deliklerine sıkışması sonucunda meydana gelecek tıkanmaları önlemek için de silindir dışında kalbur eleklere temas eden bir fırça tertibatı da yer almaktadır.

Ön Temizleme Sistemlerinde Bilinmesi Gerekenler

Tambur tipi ön temizleme makineleri tahıl silosu içerisinde bulunan toz toz ve makinelerde takılı olan eleklerin deliklerinden geçmeyecek büyüklükteki yabancı kaba cisimlerin ayıklanması için kullanımları sağlanmaktadır. Makineler genellikle iki kısımlardan meydana gelir ve birinci kısım tahıl içerisinde ki tozları ayırabilmek için bir hava kanalı ve aspirasyon sistemleri de bulunmaktadır. Temizleme makinelerinin kapasiteleri, tamburların çaplarına, uzunluklarına, dönme hızlarına tamburun açısına, bölme sayılarına makinelere takılmış elekler üzerinde ki delik çaplarına ve tahılların kirliliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Tahıl silosu ürünlerinin kapasite tablolarında her zaman maksimum değer vermektedir. Ayrıca bu değişkenliklere göre de kapasitede değişkenlik göstermektedir.