Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi de kurum ve kuruluşlar içerisindeki diğer bütün varlıklar gibi önemli olan ve bu nedenle de en iyi şekilde saklanıp korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği kurum içerisindeki işlerin devamlılığının sağlanabilmesi ve işlerde meydana gelebilecek aksaklık gibi durumların da azaltılması bununla birlikte mali anlamında kayıp yaşatmaması için bu bilgilerin profesyonel şekilde korunması gerekmektedir. Bilgi birçok şekilde muhafaza edilebilmektedir, bazen kağıt üzerinde, bazen veri depolama aygıtlarında, bazen bilgisayarlarda, bazen harici disklerde bazense elektronik ortamlarda saklanabilen bilgi hangi platform üzerinde bulunursa bulunsun bilginin gizliği ve bilgi güvenliği bakımından oldukça özenli ve dikkatli olarak korunmalıdır. Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için üç ana unsur bulunmaktadır.

Bilgi Güvenliği Unsurları

  • Gizlilik
  • Bütünlük
  • Kullanılabilirlik olarak sıralanabilir.

Bilgi Güvenliğine Yöneltilen Tehditler ve Bilinçli İnternet Kullanımı

Gelişen değişen ve büyüyen dünya üzerinde internet ve internet üzerindeki sanal dünyalarda gerçek dünyada olduğu gibi suç oranları da artış göstermektedir. Gerek kişilerin gerekse kurum ve kuruluşların sahip oldukları bilgiler, belgeler ve veriler gizli tutulması gerektiği halde kötü niyetli saldırganlar ve casus yazılımlar yüzünden gizlilikleri ihlal edilmektedir. Bu yüzden kullanılan sistemlere yönelik veyahut bilgi güvenliği ihlaline yönelik saldırılara maruz kalmamak için gerekli korumalar sağlanmalı güvenlik testleri yapılmalı ve bu testler sonucunda hazırlanan rapor sayesinde, güvenlik açıkları belirlenmeli ve giderilmelidir. Bunun yanı sıra kişiler ve kurum çalışanları için internet kullanımında dikkatli ve bilinçli davranmak büyük ölçüde önem taşır. Mail kutunuza gelen linkleri hemen tıklamamalı, gönderenin kim olduğunu ve içeriği mutlaka kontrol etmelisiniz. Kendinize ait kişisel bilgileri sosyal platformda açıkça belli etmemek gerekir. Bilgi güvenliği sağlayabilmek için alabileceğiniz hizmetlere internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaların adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.