Alaylı ve Alaysız Çevirmen

Alaylı ve Alaysız Çevirmen

Çevirmenin Çeviride Temel Olarak Bilmesi Gereken Noktalar

Çeviri ile okuyucu arasında her zaman ince bir çizgi hakimdir. Bu, çevirmen ile okyucu arasında gizliden bir bağ yaratmaktadır. Nitekim çevirmen kaynak dilden aldığını erek dile aktarırken kendi kültürü içerisindeki kalıplara göre belli bir bağ kurar. Bu da çeviriyi çerçeveleme tekniği açısından çevirmene oldukça kolaylık sağlar. Bundan ötürü çeviri piyasasında çevirmene karşı bakış açısında farklılaşmalar gözükmektedir. Bunlardan en belirgini ise artık alaylı çevirmen ile alaysız çevirmendir. Bu doğrultuda hem sözlü hem de yazılı tercüme alanında yapılan çeviriler artık iki ayrı kolda hızla ilerlemektedir. Alaylı olan çevirmen de aynı normalara uygun şekilde hareket etmektedir alaysız çevirmen de. Günümüzde ne yazık ki bunun herhangi bir barajı bulunmamaktadır. Günümüzde çeviri bilimin dokunulmazlığını yitirmesi ve gerektiğinde dayanak alınacak, gerektiğinde tartışılarak değiştirilecek geliştirilecek bir alan olarak görülmesine doğru giden yok, eğitimin bu gelişimindeki payı ve kuramların çevirideki işlevsel önemi ön plana çıkmaktadır.

Çeviriye Temel Yaklaşım

Çevirmen çeviri piyasasına adım atmadan önce her zaman kafasında çeviri piyasasına dair belli bir duruş hakimdir. Bu noktada çeviribilim kapsamında ele alacağınız sözlü ve yazılı tercüme bize çeviride uygulanan kuramların içeriği ve yöntemi açısından yeterli bilgiyi vermektedir. Nitekim çeviride kuram ve teori bilmek oldukça önemlidir. Ancak bu çerçevede ele alınan çeviriler sağlıklı bir şekilde yayına hazırlanabilir. Bunun haricinde ele alınan çevirilerin pek de yetkin bir tarafı yoktur. Dolayısıyla şayet çevirmen adayıysanız ilk önce kafanızdaki piyasa değerlendirmesiyle çevrenizde olup biten piyasa değerlendirmesi arasında karşılaştırma yapmanız gerekmektedir. Bu şekilde sağlıklı bir çalışma çıkarmanız muhtemeldir. Bu her zaman çeviri sektöründe ister sözlü isterse yazılı tercüme olsun hiç fark etmez sürekli sorulmakta olan sorular arasında yer almaktadır. Nitekim çeviri içerisinde kendince incelikleri olan bir yapıdır ve bu doğrultuda atılan adımlarda bilgisizlikten dolayı yaşanabilecek olan düşüklük yapılan çalışmayı tümüyle çöpe attıracaktır. Bu yüzden çeviri sektöründe ele alınan kuramlar doğrultusunda hem teorik hem de pratik yaklaşımlar önemlidir.

www.nettercume.com.tr