Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Hukuku Davaları

Konya Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Davalarına hangi mahkemeler bakar? Ticaret Hukuku Mahkemesi bakmaktadır. Ayrıca Ticaret hukuku, tüm ticari ilişkileri düzenlemek için vardır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/ticaret-hukuku-avukati.html sayfasını inceleyebilirsiniz.

Ticaret hukuku;

  • ticari işletme hukuku,
  • kıymetli evrak hukuku
  • ortaklıklar hukuku olarak üç ayrı kategoride görülmektedir.

Ticaret hukuku ticaret davalarının yanı sıra; sermaye piyasası kanunu, banka kartları - kredi kartları kanunu konularını da kapsamaktadır. Ticaret davalarında; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların düzeni sağlanır. Ortaklık konularından; komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıkları ele alınır. Ayrıca poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri gibi belgeler bu tarz davalardaki kıymetli evrakları oluşturur. Eğer Konya ve çevresinde bulunuyor ve ticaret hukuku alanında avukat arıyorsanız deneyimli avukatlık firması Latif Cem Baran hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Konya'da Ticaret Hukuku Davalarına Bakan Avukat

Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları, Tüketici hukukundan doğan davalar, Ticaret Hukuku alanındaki hizmetler, iflas ve iflas erteleme davaları, şirketin alacak davaları, marka ve patent başvuru davaları, haksız rekabet davaları Latif Cem Baran hukuk bürosu olarak uzman olduğumuz alanlardandır. Yine vergi hukukundan ortaya çıkan davalar, Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler, Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık, ortaklık anlaşmaları, kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili, danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri, şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırımı ve azaltmaları da sürekli ilgilendiğimiz ticari konulardandır. Artı kredi anlaşmaları, imtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler, kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili, danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri, şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırımı ve azaltmaları ticaret hukuku alanındaki uzmanlıklarımızdandır.