Tenkis Davası Nedir?

Tenkis Davası Nedir?

Miras hukuku ölen kişinin mirasının hak sahiplerince paylaşılmasını sağlayan hukuk dalıdır, ölümle birlikte miras, yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. Ancak bazen miras sahibi ölmeden önce malvarlığını mirasçılarının bazıların veya 3.kişilere bırakmış olabilir. Bu durumda hak kaybına uğrayan saklı mirasçılar tenkis davası açma hakkına sahiptir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online hukuk sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tenkis Nedir?

Miras sahibinin ölmeden önce kendi iradesi ile ya da vasiyetname ile malvarlığının bir kısmını bağışlayarak mirasçıların haklarına tecavüz etmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda yasal mirasçıların bu tecavüzün önlenmesine yönelik saklı mirasçılar tarafından dava açılabilir. Buna tenkis adı verilir. Miras hukukunda, mirasçıların bir kısmı saklı paylı mirasçı olarak kabul edilir. Bu mirasçıların hakları da saklı pay ilan edilmiştir. Miras sahibi yasal olarak koruma altına alınan saklı paylı mirasçıların saklı payına dokunamaz. Mirasbırakanın böyle bir şey yapması halinde ölümden sonra saklı haklı mirasçılar tenkis davası açarak saklı paylarını talep edebilirler.

Saklı Pay İade Davası

Tenkis davalarının amacı saklı payı korumaktır. Saklı paylı mirasçı ölenin eşi, anne babası, çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıdır. Ölenin kardeşi, kardeş çocukları, büyük anne ve babalar saklı haklı mirasçı değildir. Saklı pay sahibi mirasçılar bu haklarına tecavüz edilmesi halinde tenkis davası açarak saklı paylarının geri iade edilmesini talep edebilirler. Mirasa konu olan malvarlığı yasal sınırları aşacak şekilde devredilmiş ise hakları tecavüze uğrayan mirasçı hak kaybını önlemek amacıyla dava açabilir. Tenkis davasının muhatabı saklı payı ihlal eden bağışlamaları alan mirasçıdır. Ölen kişinin bağış yaptığı ya da vasiyetname ile saklı payı bıraktığı kişilere karşı saklı pay iade davası açılabilir. Tenkis davaları ölen kişinin son yerleşim yerinde bulunan asliye hukuk mahkemelerine açılır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve tenkis davasında hukuki danışmanlık hizmeti almak için online sayfaları ziyaret edebilirsiniz.