Tehlikeli Atık Nedir

Tehlikeli Atık Nedir

Tehlikeli Atık Sınıfında Yer Alan Maddeler

Üretimden veya tüketimden kaynaklanan, kullanım süresi dolmuş ya da kullanılmayan her türlü madde atık olarak adlandırılır. Atıkları genel olarak sınıflandırmak gerekirse tehlikeli atık ve tehlikesiz atık şeklinde sınflandırmak mümkündür. Tehlikeli atıklar adından da anlaşılacağı gibi insan ve çevreye ciddi anlamda zararı olan atıklardır. Tehlileki atıklar hakkında detaylı bilgi almak için internet sayfalarındaki firmaları ziyaret edebilirsiniz.

Tehlikeli Atık Örnekleri

Tehlikeli atık; kanserojen özelliğe sahip olan, patlayıcı ya da yanıcı madde içeren, korozif, tahriş edici özellikte bulunan atıklardır. Bu atık türü çevre ve insan sağlığı için risk teşkil etmektedir. Genellikle maden ve petrol üretim tesislerinin atıkları, evsel atıklar, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan oluşur. Atığın bileşimi, bileşenlerin miktarı, bu bileşenlerin kimyasal etkileri, fiziksel durumları ve çevrede ne kadar süre ile kaldığı ve çevreye etkileri atıkların tehlikeli oluşlarını etkiler. Boya kutuları, yağ tenekeleri, kimyasal kutuları, petrol vb. tehlikeli madde ile kirlenmiş her türlü bez, kumaş vb. madde, vernik kalıntıları, solventler, piller, aküler ve daha pek çok madde tehlikeli atık sınıfına girer. Bu maddelerin kaynağında doğru bir şekilde toplanması tehlikeli atık yönetiminin görevidir. Tehlikeli atıklar çevreye önemli ölçüde zarar verdiği için bu atıkların bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.