Dini Haber Nedir?

Dini Haber Nedir?

Her gün dünyanın dört bir yanında onlarca olay yaşanmakta ve bunların büyük bir kısmı Müslüman coğrafyaya ait olduğu için es geçilmekte. Bu es geçme dini haberlerim başlığı altında aradığını bulmaya çalışan kitlenin boşluk ile karşılaşmasına neden olmakta. İnternet sayfaları üzerindeki ilgili online dini haber siteleri insanların Müslümanları ilgilendiren tüm olaylara hızlı bir şekilde erişmesini ve bu olayları İslamî bir bakış açısı ile yorumlamasını sağlıyor.

Geçmişten Günümüze Yaşanan Önemli Olaylara İslamî Yorum

Dini haber; ülkemizde İslamî haberler için kullanılan bir terimdir. Haber; güncel olaylar ile insanları ilgilendiren ilginç olayların gerçek ve doğru bir şekilde insanlara iletilmesidir. Dini haberlerim başlığı altında arama yapan bir insanın bu haberlere doğru bir şekilde ulaşması gerekir. İslam coğrafyasını ilgilendiren, bu coğrafyada ya da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı diğer coğrafyalarda yaşayan insanların başından geçenlerin doğru ve dürüst habercilik ilkesine bağlı olarak Türkiye’de yaşayan Müslümanlara ulaşmasını sağlamak dini haberciliktir. Dini konularda uzman akamedisyenler, gazeteciler... tarafından yapılan yorumlar çerçevesinde insanların aydınlatılması hem İslamiyet’i çıkarları için kullananları engellemek açısından hem de yüzde doksan dokuzu Müslüman olan Türkiye halkının dini bilgilere ilk elden doğru bir şekilde erişmesini sağlaması açısından önemlidir.

Olaylara İslamî Değerlendirme

Haber sadece günlük olaylar demek değildir. Geçmişte yaşanan olayların günümüzde yaşanan olaylarla birleştirilmesi ve ders çıkarılması demektir. Bu bağlamda online dini haber siteleri geçmişten günümüze Müslümanları ilgilendiren dini olaylar, dini konular, Kur’an bilgileri, hadis ve ayetlerden örnekler ve daha pek çok konunun yer aldığı bir haber siteleridir ve insanların dini haberler hususunda aradıkları her şeyi bulmaları imkanını sunar.