Sevgililer Gününün Tarihçesi

Sevgililer Gününün Tarihçesi

Roma Döneminde Sevgililer Günü

Roma'da ki tanrı ve tanrıçaların kraliçesi olan Juno'ya saygı duyulduğu için tatil yapılan 14 Şubat günü aynı zamanda Lupercalia Bayramı olarak da kutlanılmaktaydı. Bu bayram günü yaşantıları kısıtlanarak birlikte olmaları yasaklanmış gençler sadece yılın bu günü birbirinin partneri olabiliyordu. Küçük kağıtlara isim yazılıp çekiliş yapılarak belirlenen partnerle bayram sonrasında evleniliyordu. O dönemin imparatoru olan 2. Cladius savaşacak asker bulabilmek amacıyla evlilik ve nişanları yasaklamıştı. Roma'yı katı kurallarla yöneten İmparator 2. Claudius, Hristiyan Kilisesi'nde görev yapan papaz olan Aziz Valentina'nın çiftleri gizlice evlendirdiğini öğrenince öldürdü. Milattan sonra 14 Şubat 270 yılında Hristiyan şehitliğine gömüldüğü bugünü Hristiyanlar Lupercalia Bayramı olarak kutlamaya başladı. Ayrıca bugünde Roma'da yaşayan putperestler kendi seromonilerine bağlı kalarak Lupercalia Bayramını putperestler için kutlamaya başladı. Bu dönemde evlenmemiş gençlerin putperestlerle birlikte anılmasından rahatsızlık duyan Hristiyan Kilisesi'nde görevli papazlar bu duruma çözüm bulmak amacıyla Lupercalia Bayramına Aziz Valentine günü adını vererek kutladılar. M.S. 270 yılında yaşanan bu olaydan sonra her yıl kutlanmaya başlanan sevgililer günün günümüze kadar gelmiştir.