Vasiyetin Açılması Davası Nasıl Uygulanır?

Vasiyetin Açılması Davası Nasıl Uygulanır?

Vasiyetin Açılması Davasında Mahkeme Nasıl Karar Verir

Mahkeme dava konusu değer ve tutarına bakılmaksızın tarafsızca vasiyetin adaletli bir şekilde mirasçılara paylaşımını sağlar. Vasiyetin açılması davasına Sulh hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakkın paylaştırılmasını sağlayan mahkeme aynı zamanda ortaklığın giderilmesi konusunu da çözer. Taşınır ve taşınmaz mallarda zilyetliği tamamen korur. Ayrıca kiralanan taşınmazları icra yoluyla tahliyesine karar verebilir, mirasçılar arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkları çözerek en doğru bir şekilde mal paylaşımını sağlar.

Vasiyetin Açılması Davası Nasıl Görülür

Vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Sulh hukuk mahkemesi tarafından bir ay içerisinde açılır. Miras bırakanın yerleşim yeri dikkate alınarak ilgili kişilere vasiyet okunur. Mirasçılar mahkemeye çağrılır ve vasiyet açıklanır. Mirasta hak sahibi olan kişilere vasiyetname de sadece kendilerini ilgilendiren kısımların onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilerek mirasçıya verilir. Vasiyet açılması davasında gider terekeye aittir. Mahkemeye gelmeyen mirasçıların kendilerine ait kısımları ilan edilerek tebliğ edilir. Dava çözüldükten sonra ortaya çıkan diğer vasiyetnameler için de aynı işlem uygulanır.