Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku Nedir?

Kişiler ve kurumlar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalına ticaret hukuku denir, Ticaret hukuku, Türk Ticaret Kanunu kapsamında olan ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalı olmaktadır. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm fiiller ve işlemlerin hukuk kurallarına uygun olmasını sağlar ve ticari ilişkileri düzenler. Ticari işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ise ticaret hukuku davaları kapsamında çözüm getirilir. Ticaret hukuku hakkında daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık talep etmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Ticaret Hukukunun Bölümleri

Ticaret hukuku üç ana bölümden oluşur: ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku. Genel anlamda ticaret hukuku tüm ticari ilişkileri düzenlemek için başvurulan bir hukuk dalıdır. Sağlıklı ve güvenli bir ticaret yaşamı oluşmasını sağlamak ve bu ticaret yaşamında kişilerin ve kurumların haklarının korunmasını sağlamak ticaret hukuku kanunları ile mümkündür. Tüm ticari ilişkilerin yanı sıra sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret hukuku kapsamında olup ticari anlamdaki tüm ilişkiler bu hukuk dalının belirlemiş olduğu usul ve esaslara uygun olmak zorundadır. Aksi takdirde açılacak olan ticaret hukuku davaları ile usul ve esaslara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılması kaçınılmazdır.

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?

Ticaret hukuku kapsamında açılan davaların belli başlıları şunlardır: iflas ve iflas erteleme davaları, şirketin alacak davaları, marka ve patent başvuru davaları, haksız rekabet davaları, vergi hukukuna bağlı olarak ortaya çıkan davalar, ticaret unvanı tecavüzü ve önlenmesi davaları, tüketici hakkından doğan davalar. Bu davalar ticaret hukukuna uygun hareket etmeyen ve suç işleyenlere yönelik açılan davalardır. Bu davalarda sizi temsil etmek üzere ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata ihtiyacınız olabilir. Hukuki danışmanlık hizmeti almak, ticari hukuk davası açmak ve bu davanın takibini talep etmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online sayfalar ile iletişim kurabilirsiniz.