Sözleşmenin İhlali Nasıl Gerçekleşir?

Sözleşmenin İhlali Nasıl Gerçekleşir?

Sözleşme İhlali

Sözleşmenin tarafı olarak tanımlanan kişilerin birbirlerine uygun irade beyanları neticesinde legal bir ivaz karşılığında yasal bir maksat için yapılan hukuki sonuç doğurmaya ilişkin olarak gerçekleştirmiş oldukları hukuki akte sözleşme denir. Sözleşme ihlali, sözleşmenin türü doğrultusunda değişkenlik gösterir. Bir sözleşme ihlal edildiği takdirde böyle bir ihlalden zarar görmüş taraf, sözleşmeyi ihlal eden taraftan, sözleşmenin ihlali sonucu uğradığı ve olayın ya da meselenin olağan seyrinden doğal olarak ortaya çıkan ya da tarafların sözleşmeyi yaptıkları esnada sözleşmenin ihlali sonucu muhtemelen doğacağını bildikleri herhangi bir zarar ya da kayıp için tazminat almaya hak kazanır. Sözleşme ihlali, sözleşmede belirlenen esaslara uyulmaması halinde gerçekleşir. Sözleşme ihlaliyle ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.solmazlaw.com/project/sozlesmeler-hukuku/ sitesini tıklayarak erişebilirsiniz.

Sözleşme İhlal Edildiğinde Başvurulacak Yöntemler Nelerdir?

Sözleşme ihlali gerçekleştiğinde sözleşmede ihlal yapmayan tarafın başvurabileceği yollar şu şekildedir:

 • Cezai Şart
  Sözleşme ihlal edildiğinde sözleşme ihlali halinde ödenecek para belirtilmişse ya da sözleşme ceza olarak başka bir şartı içerikte barındırıyorsa sözleşmenin ihlalinden şikayetçi taraf sözleşmeyi ihlal eden taraftan belirtilen para miktarını ya da durum gereğince şart koşulan cezayı geçmemek üzere makul bir tazminat almaya hak kazanır.
 • Maddi Tazminat
  Bir sözleşmeyi haklı olarak feshetmiş kişi, sözleşmenin yerine getirilmemesinden kaynaklı uğradığı zarar için tazminat almaya hak kazanır. Sözleşme ihlalinden meydana gelen kaybın ya da zararın hesaplanmasında, sözleşmenin ifa edilmemesinin neden olduğu sıkıntıya çözüm bulunması için mevcut imkanlar değerlendirilir.
 • Manevi Tazminat
  Sözleşmenin ihlal edilmesi sonucu eğer tarafın kişilik haklarında bir zarar meydana gelmişse manevi tazminat talep edilebilmektedir.
 • Sözleşmenin Aynen Uygulanması
  Mahkeme, tüm koşulları göz önüne alarak sözleşmenin aynen uygulanması konusunda emir verebilir.