Boşanma Protokolü Nedir

Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Boşanma protokolü, boşanma davası öncesi eşlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmadır. Evliliklerini anlaşarak bitirmek isteyen eşler anlaşmalı boşanma davası açarlar. Bu dava, eşlerin çeşitli konularda anlaştıklarını gösteren boşanma protokolü çerçevesinde görülür. Boşanma davası açmadan önce boşanma sürecinin nasıl işlediği hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Boşanma Protokolünün Önemi

Türk Medeni Kanununda iki tür boşanma davası vardır: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanmanın temelini eşler arasında yapılan boşanma protokolü oluşturur. Eşler anlaşarak boşanmak istediklerinde ve protokol hakim tarafından kabul edildiğinde dava tek celsede sona erer. Tarafların boşanma ve boşanma ilgili hususlarda mutabakata vardıkları bir dava türü olan anlaşmalı boşanmanın tek celsede bitmesi eşleri sürece daha az hasarla atlatmasını sağlar. Boşanmanın anlaşmalı olması her iki tarafın boşanma sonucunda elde edeceği hak ve yükümlülüklerin dava öncesi hazırlanan protokol ile belirlenmesidir. Boşanma protokolü her iki eşin rızası ile yapılan bir anlaşmadır. Boşanma avukatı bu protokolün her iki eş için doğuracağı hak ve yükümlülükleri hukukî açıdan detaylı şekilde inceler ve anlaşmanın hukukî çerçevesini oluşturur. Protokolün avukatça hazırlanması boşanma sonrası ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemeye yönelik tedbirlerin alınması açısından önemlidir. Protokolde yer alan konuların başında çocuk velayeti gelir. Çocuğun hangi ebeveynde kalacağı protokolle netleştirilir. Bunun dışında ev eşyalarının nasıl paylaşılacağı, mal paylaşımının nasıl olacağı, nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebi varsa nasıl ve ne miktarda olacağı protokolde açık bir şekilde ifade edilir. Boşanma protokolünün avukatça hazırlanması hukukî olarak doğabilecek anlaşmazlıkların tespit edilerek giderilmesi açısından önemlidir. Anlaşmalı davaların bazılarında her iki eş de birbirlerinden hiçbir şey talep etmeyebilir. Boşanmayı düşünüyorsanız ve hukukî haklarınız hakkında bilgi sahibi değilseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Bilgi için avhandesahin.com safyayı ziyaret edebilirsiniz.