Taşımacılıkta CMR Sigortası Nedir?

Taşımacılıkta CMR Sigortası Nedir?

CMR sigortası ve sözleşmesi Avrupa ülkeleri karayolları nakliyecilerinin taşıma sorumluklarını kapsayan Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanarak yürürlüğe konmuş uluslararası bir sözleşme olmaktadır. İstanbul nakliye ve bütün firmalar da CMR sigortası da karayolları ile uluslararası emtea taşımacılığını yapan nakliye firmalarının sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını teminat altına alınmaktadır. Ayrıca CMR sigortası karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını yapan şirketlerin sorumluluk sigortası olarak kullanılan bir sistemdir.

CMR Yurtdışı Sorumluluk Sigortasında Bilinmesi Gerekenler

Yurtdışı sorumluluk sigortası olan CMR sigortası mal bedeli, vergi, resim, harçlar, navlun ve ayrıca diğer masraflar, dolaylı olan bütün kayıplar hasar gecikme vb. ile ilgili olarak yapılan harcamaları da teminat altına almaktadır. İstanbul nakliye olarak yurtdışı taşımacılıklarında CMR sigortası taşınan bütün malların sigortası olmayıp, sadece taşıyıcıların CMR sözleşmelerine göre kusurlu olduğu alanlarda konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak olan sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Nakliye Araçlarının Sigortasının Kapsadığı Teminatlar Nelerdir?

Taşıma işleri komisyoncusu sıfatı ile çalışan bütün taşıyıcıların yük hasarları sebebi ile üçüncü kişilere vermiş oldukları maddi ve deneni zarardır. İhmal sonucunda müşterilere verilen zararlar, zararları azaltma masrafları, yarıdan kalan seferleri tamamlama ve teslim alınmayan yükler ile ilgili masrafları kapsamaktadır. İstanbul nakliye ve diğer şehirlerde alınacak olan taşıma işlemlerini mutlaka konusunda uzman ve deneyimli olan kişiler tarafından alınması gerekli işlemlerin ilk sırasında yer almaktadır.