Kurumların tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik projeler

Kurumların tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik projeler

İtibar yönetimi

Listen, Create, Tell… Üç adımdan oluşan iletişim felsefesi ışığında önce kurumları ilk ağızdan dinleyen yaratıcı iletişim danışmanlığı ajansı TIME Public Relations – TimePR, anlatılanları stratejik süzgeçten geçirerek yeniden kurguluyor. İletişim için ihtiyaç duyulan yaratıcı mesaj ve bilgiyi üreten ajans, sonrasında bu bilgileri hikayeleştiriyor. Üçüncü aşamada ise doğru hedef kitleye, en doğru iletişim kanal ve araçlarını kullanarak aktarıyor. İtibar yönetimi konusunda kurum sözcüleri kadar hassas davranan TimePR, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinden itibar yönetimi çalışmalarına, medya iletişimi ve lider iletişimi yönetiminden çalışan iletişimine, stratejik marka iletişiminden algı yönetimine, ekosistem toplantılarından basın toplantılarına kadar müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve uygulama hizmeti veriyor.

İç iletişim

TimePR, iletişimin en önemli taraflarından birinin de iç iletişim olduğuna inanıyor. Kurumlara iç iletişim stratejilerini geliştirmek konusunda destek olan TimePR, doğru kaynaklara doğru sorular sorarak aldığı geri bildirimler neticesinde hazırladığı stratejik yol haritalarıyla hem şirket kültürünün oluşmasını sağlıyor hem de markaları hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Dünya standartlarını yakalamak

TimePR bugün Türkiye’de dünya standartlarında bir halkla ilişkiler anlayışını temsil ediyor. Çalışmalarında dünya literatürünü tarayan ajans, uluslararası alanda yapılan başarılı projeleri tarıyor, farklı bakış açılarını ve markaların bench marklarını takip ediyor. Global gelişimleri ve yenilikleri lokalleştirerek iletişimi sanal değil mevcut gerçeklikler üzerine kurup yönetiyor.