Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası eşya hukukunun en önemli konuları arasında yer alır. Tapu iptal davası tapu kaydının kanuna aykırı bir biçimde düzenlendiği iddia edildiğinde tekrar hukuka uygun hale getirilmesiyle açılan davadır. Tapu iptal davası mülkiyet ile ilişkili bir davadır. Mülkiyet hakkının korunması için oldukça önemlidir. Tapu iptal davalarında avukatın bulunması davanın kazanılması açısından önemlidir. Çünkü dilekçenin yazılmasından delillerin toplanmasına kadar bütün hukuki süreçleri avukatın takip etmesiyle kolaylaşmış olur. Tapu iptal davası ile ilgili daha detaylı bilgiyi sitesinden alabilirsiniz.

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Tapu iptal davası kanuna uygunsuz bir şekilde gayrimenkul sahibi olma durumunda mülkiyet hakkı sahibi kişinin haklarını korumak için açılan tapu ve tescil davasıdır. Tapu iptal davası taşınmazın bulunduğu yerde açılmalıdır. Her iki tarafın onayladığı bir başka şehirde mahkemeye başvurulması mümkün değildir. Tapu iptal davalarının yürütülmesinden sorumlu olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Davanın açılması için yetkili mahkemeye dilekçe yazılması gerekir.

Pek çok nedenden ötürü tapu iptal davası açılabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir;

  • Hukuki ehliyetsizlik söz konusu olduğunda,
  • Kişiye verilen vekâletin kötüye kullanılması durumunda,
  • Ölünceye kadar yapılmış olan bakma konusundaki sözleşmenin hükümsüz olduğu durumlarda,
  • İmar hukukundan kaynaklanan nedenlerden dolayı,
  • Aile konutu uyuşmazlığından dolayı,
  • Sınır uyuşmazlıkları, tapu kaydının düzeltilmesi davası yoluyla giderilmesi mümkün olmayan miktar fazlalıkları ya da eksiklikleri nedeniyle,
  • Yolsuz tescil nedeniyle,
  • Bir kişi adına senetsiz olarak tescil edilmiş olan tapu kaydının gerçeklik dışı olduğu durumlarda,
  • Zeminde kullanılan yer ile tapuda kayıtlı parselin birbirinden farklı olması sebebiyle,
  • Kadastro ölçüm hataları ya da yanlış kayıt sebebiyle kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak tapu iptal davası açılabilir.