İşçi İddiaları Nasıl İspatlanır?

İşçi İddiaları Nasıl İspatlanır?

İşçi ve İşveren Hakları Nelerdir?

Haksız yere işten çıkarmalar, maaşların ödenmemesi veya kanunda belirtildiği halde işçilerin haklarının çalışırken veya işten ayrıldıktan sonra verilmemesi yasal bir suçtur. Bu durumda işçilere dava açma hakkı doğar. Genel olarak tazminat davası, işe iade davası veya kötü niyet tazminat davası olarak açılan bu davalarda iddiaların ispatı da esastır. Bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmemeniz davayı kaybetmenize neden olabilir. Bu konuda tecrübe sahibi olan iş hukuku avukatı ile dava açmanız haklarınızı almanız ve iddiaları ispat etmeniz için yapmanız gereken en doğru davranıştır.

Maddi ve Manevi Zararların Tanzimi Nasıl Sağlanır?

İşçilerin en temel hakkı maaşlarını zamanında ve sözleşmede yer aldığı şekilde ödenmesidir. Sosyal sigorta yapılması da yasalarda zorunlu olarak gösterilen işçi haklarıdır. İşçilerin keyfi yere işten çıkarılması durumunda ise kıdem tazminatı hakkı doğar. İhbar tazminatı ise hem işçi hem de işveren tarafından açılabilen bir dava çeşitlidir. Yani işten ayrılmadan işçinin, işten çıkarılacağı zaman işverenin belli bir süre önce durumu karşı tarafa bildirmesidir. Yalnızca maddi zararlar değil manevi zararlar da iş hukuku yasaları kapsamında ele alınır. Özellikle ölümle sonuçlanan işçi kazalarında yakınları manevi tazminat davası açabilir.