Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Belgesi

Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Belgesi

ISO Belgeleri Ne İşe Yarar

Sanayi, ticari ve endüstri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kalite yönetim sistemine sahip olması, dünya pazarında iyi bir yere sahip olmaları açısından son derece önemlidir. Kalite yönetim sistemi ise Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen direktiflere uygun bir yönetim anlayışını geliştirmek ile mümkündür. ISO belgesi bu amaçla düzenlenen bir belgedir, ve bu belgeye sahip olan işletme Avrupa standartlarına uygun bir yönetim ve işleyişe sahip demektir.

Avantajları

Uluslararası Standartlar Örgütü sanayi, ticari ve endüstri alanında hizmet veren işletmelerin kalite standartlarını belirlemek adına birçok belge düzenlemiştir. ISO belgeleri olarak belirtilen bu standartlar farklı sektörlere özel isimler alır. ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 27001... gibi belgeler gıda, tekstil, çevre, otomotiv, enerji... ve daha pek çok alanda kalite standardını ifade eder. Bu belgeler şirketlerin uygulamakla yükümlü olduğu kalite yönetim standantlarını gösterir. Ürüne ya da kaliteye verilen bir belge değil, şirketin kalite yönetim sistemine verilen bir belgedir. Kurumsallaşmanın yolunu açan bu belgeler, işletmelere rakipleri ile rekabet etme gücü verir. Benzer şirket ve işletmelerden farklı olunduğunu gösteren önemli bir gösterge olan ISO belgesi, şirketin imajını yükseltir, hatalı yönetim sistemleri nedeniyle ortaya çıkan hatalı mal üretiminden kaynaklanan zararı yok eder.